(495) 642-59-24
system-split@yandex.ru
    HITACHI  DUALZONE inverter
 

-

RAM-18QH5E ,
 

 

2.5 3.5 ,   ; 
 

-

, ;
 

-

20 ;
 

-

;
 

-

;
 

-

;
 

-

410
  
  - - 14.000
  

  

RAM-18QH5E

RAS-10QH5E

RAS-14QH5E

      
 

.

40 000

10 000

10 000

      
     
  

1,5 - 4,5

2,5

3,5

 

1,5 - 5,6

3,4

4,2

      
 

 

0,9

1,08

      
  (///)

 

38/32/26/20

41/35/29/25

   

49

  
  (××)    
 

 

780*280*210

780*280*210

 

750*570*280

  
     
 

 

9,5

9,5

 

44

  
      
      
 
    

©