(495) 642-59-24
system-split@yandex.ru
    NEOCLIMA - , PROF
  - 4-  -
  -  -
  - R410 -
  -  -
  -  - (SLEEP)
  - (NS-HA12BA5 NS-HA18BA5) -
  -  -
  -  -
  
 
   

NS-12B5

NS-18B5

NS-24B5

NS-36B8

NS-48B8

NS-60B8

   

NU-12U5

NU-18U5

NU-24U5

NU-36U8

NU-48U8

NU-60U8

 

33 000

38 000

47 000

59 900
76 000
85 000
  
 

3,5

5,3

7,1

10,5

14

16

 

3,9

5,9

7,7

11,5

15,2

16

 
 

//

1/220-240/50

1/220-240/50

1/220-240/50

3/380-415/50

3/380-415/50

3/380-415/50

  (/)

1,3/1,33

1,9/1,69

2,4/2,1

3,8/3,6

5,0/5,1

5,7/5,8

 
 

45/42/40

41/38/35

41/39/36

44/41/38

46/43/40

46/43/40

 

55

53

53

55

57

57

 
 

6,35

6,35

9,52

9,52

9,52

9,52

 

12,7

12,7

18,55

19,05

19,05

19,05

  ()
 

580275580

580275580

840230840

840285840

840285840

840285840

 

866535304

866535304

930700370

1070995400

9111335400

9111335400

 
 

32

27

32

35

35

35

 

45

51

61

100

107

107

   ()                                                       GMCC   TOSHIBA                             Hitachi                                Hitachi                              Sanyo                              Sanyo                             Sanyo

©